Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades.

Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança.

Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Art.1. El contracte d’assegurança és aquell pel qual l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima i per al cas que es produeixi l’esdeveniment el risc és objecte de cobertura a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l’assegurat o a satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança.

ASSEGURANCES

Des d'Adscia, com a corredors, els podem ser útils assessorant-los i acompanyant-los amb l'objectiu d'afavorir i optimitzar la gestió de les seves pòlisses; cobertures, garanties i capitals actuals i vigents.
Preferentment, ho podem fer amb la col·laboració del seu mediador de confiança.

Sempre busquem les millors solucions a les seves autèntiques necessitats.

Sàpiga que...

  • L'activitat dels Corredors d'Assegurances no està mediatitzada per acords exclusius amb asseguradores concretes, ni està limitada  als interessos d'aquestes ni afectada per compromisos de producció adquirits.
  • No mantenim relació o vinculació contractual amb les Companyies Asseguradores que suposi afecció de cap tipus amb elles, la qual cosa garanteix Total Independència i Total Imparcialitat.
  • Podem oferir productes de qualsevol companyia d'assegurances que operi en el mercat.
    D'aquesta manera, el client s'assegura el lliure accés a qualsevol producte del mercat.
  • La DGSFP controla directament tota l'activitat dels Corredors d'Assegurances.
    Aquest control permanent de la DGSFP sobre l'activitat dels Corredors i Corredories d'Assegurances és una garantia més de seguretat per al consumidor.